$liczba) {$newsow = $liczba;} for($i=0; $i < $newsow; $i++) { $id = $wynik["id"][$i]; $nazwa = $wynik["nazwa"][$i]; $miejsce = $wynik["miejsce"][$i]; }; if($dystans) { $nazwadystansu = $dystans; $nazwadystansu = str_replace("_", "", $nazwadystansu); $nazwadystansu = str_replace("k", "m kobiety", $nazwadystansu); $nazwadystansu2 = $dystans; $nazwadystansu2 = str_replace("_", "", $nazwadystansu2); $nazwadystansu2 = str_replace("m", "m mężczyźni", $nazwadystansu2); $dzial3 = "» $nazwadystansu"; } $dzial2 = "» $nazwa - $miejsce $dzial3"; }; $dzial = "» Wyniki"; $koddzialu = "wyniki"; ?>